Sérthetetlen
Bea/15/Hungary
Home Theme

Miért titkoljuk az érzéseink?

miertnemvagyokelegjoneked:

Mert a mai vilagban szegyen szeretni

(Source: krumplispogacsa, via teljfeles-hajnal)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter