Sérthetetlen
Bea/15/Hungary
Home Theme

Petra napi bolcsessege.. “Ha nekem gyerekem lesz, es olyan hisztis lesz mint a tobbi gyerek,komolyan mondom ELÁSOM!” XDD

Filmben : Nem tudok tancolni David: Hat rabasztal

A pillanat amikor azt mondjak neked hogy ne mond el senkinek,erre mindenkinek elmondja

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter