Sérthetetlen
Bea/15/Hungary
Home Theme

Filmben : Nem tudok tancolni David: Hat rabasztal

A pillanat amikor azt mondjak neked hogy ne mond el senkinek,erre mindenkinek elmondja

"Keresd az ujat,felejtsd a multat"

Ugy varom mar, hogy megolelhessem, megcsokolhassam, oda bujhassak hozza, vagy csak erezzem azt h ott van mellettem

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter